Objednávkový systém pro všechny varianty aplikace SPZ, včetně nadstavbových modulů a rozšíření.

Firma Milk Computers s.r.o., IČO 26192772, zapsaná do OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78518, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že: