Licence aplikace SPZ® je dána počtem aktivních vozidel (zařízení) a uživatelů evidovaných v programu (vyřazená vozidla nebo zařízení a uživatelé se do licence nezapočítávají). Program je možné nainstalovat na počítačovou síť, počet stanic není omezen. V případě potřeby lze program nainstalovat a provozovat na lokální stanici. V programu je možné evidovat více firem, licence je pak dána součtem vozidel (zařízení) a uživatelů evidovaných ve všech firmách.

REZERVACE jsou rozšiřující modul k programu SPZ®. Licence REZERVACÍ musí být stejná, jako licence SPZ®. Rezervace není možné provozovat bez aplikace SPZ®.

Upgrade – nabídka se týká aktualizace ze SPZ 2005 nebo novějších. Při přechodu na vyšší verzi (upgrade programu) je nutné zakoupit i upgrade všech používaných modulů (REZERVACE a doplňků, viz Ceník).

Konkurenční upgrade – zvýhodněný nákup programu SPZ® – pokud již používáte jiný software na zpracování cestovních výdajů, vedení knihy jízd nebo správu autoparku, nabízíme vám možnost pořízení programu SPZ® se slevou až 70%. Cenovou nabídku vám zdarma připravíme, kontaktujte nás. Nabídka se netýká cen modulu REZERVACE a doplňků k programu.

Demoverze – Jedná se o standardní verzi pro tři vozidla (zařízení) a patnáct uživatelů. Demoverze je plně funkční po dobu 30 dnů. Jestliže se rozhodnete zakoupit plnou verzi programu SPZ®, postačí demoverzi aktivovat licenčním číslem. Veškerá data obsažená v demoverzi zůstanou zachovaná.

Jazykové verze – SK verze je plně lokalizovaná, včetně měny a výpočtu cestovních náhrad. Neobsahuje výpočet silniční daně. ENG verze je shodná jako CZ verze (řídí se podle české legislativy).

Dodací podmínky – programy dodáváme výhradně elektronickou formou. Po úhradě výzvy k platbě obdržíte odkazy ke stažení, licenční číslo a daňový doklad.

HW a SW požadavky – program potřebuje pro provoz jakýkoliv aktuální operační systém od firmy Microsoft (musí být podporovaný firmou Microsoft) a databázi Microsoft SQL Server (jakoukoliv verzi podporovanou firmou Microsoft). HW požadavky vyplývají z požadavků na provoz výše uvedených operačních systémů a databází.

Pokud máte jakékoliv dotazy k licenci, způsobu dodání, úhrady nebo nároků na počítač či operační systém, prosím kontaktujte nás.