Objednávkový systém pro všechny varianty aplikace SPZ, včetně nadstavbových modulů a rozšíření.

Licence aplikace SPZ® je dána počtem aktivních vozidel (zařízení) a uživatelů evidovaných v aplikaci. Vyřazená vozidla (zařízení) a uživatelé se do licence nezapočítávají. Aplikaci lze provozovat v počítačové síti, počet stanic není omezen. V programu je možné evidovat více firem, licence je pak dána součtem vozidel (zařízení) a uživatelů evidovaných ve všech firmách.
V případě potřeby lze aplikaci nainstalovat a provozovat na lokální stanice. V tomto případě nesmí být překročený součet všech vozidel (zařízení) a uživatelů ve všech instalacích aplikace.

REZERVACE jsou rozšiřující modul k aplikaci SPZ®, nelze je provozovat samostatně (bez aplikace SPZ®). 

Upgrade – aktuální nabídku na aktualizaci aplikace SPZ® a doplňkových modulů najdete v Ceníku. Při přechodu na vyšší verzi (upgrade programu) je nutné zakoupit i upgrade všech používaných doplňkových modulů.

Demoverze – Jedná se o standardní verzi pro tři vozidla (zařízení) a patnáct uživatelů. Demoverze je plně funkční po dobu 30 dnů. Při zakoupení licence aplikace SPZ®, postačí demoverzi aktivovat licenčním klíčem. Veškerá data obsažená v demoverzi zůstanou zachovaná.

Jazykové verze – k dispozici je slovenská (SK) a anglická (ENG) verze. SK verze, je plně lokalizovaná, včetně měny a legislativy pro výpočet cestovních náhrad (neobsahuje výpočet a zpracování silniční daně). ENG verze je shodná jako CZ verze (obsahuje českou legislativu).

Dodací podmínky – programy dodáváme výhradně elektronickou formou. Po úhradě výzvy k platbě zasíláme odkazy ke stažení, licenční klíč a daňový doklad.

HW a SW požadavky – program lze provozovat na jakékoliv verzi Windows a databázi Microsoft SQL Server, které jsou aktuálně podporované firmou Microsoft. HW požadavky vyplývají z požadavků na provoz výše uvedených operačních systémů a databází.

Pokud máte jakékoliv dotazy k licenci, způsobu dodání, úhrady nebo nároků na počítač či operační systém, prosím kontaktujte nás.